راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات

 

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: (1 مقالات علمی-پژوهشی (2مقالات علمی-ترویجی مروری (3 مطالعات موردی (4 مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی (5 طرح های تحقیقاتی ) در دو زبان فارسی  و انگلیسی به صورت تمام  متن

مقالات  فارسی .docx

مقالات انگلیسی.docx


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh