موسسه تحقیقات آب به جمع حامیان علمی کنگره پیوست

تاریخ ثبت: 1396/07/03

نظر به رایزنی های علمی دبیر محترم علمی کنگره در راستای بالابردن سطح علمی این رویداد ملی با موافقت دکتر افتخاری ریاست محترم موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو دارای 5 پژوهشکده فعال در زمینه های مرتبط با تحقیقات آب این موسسه به جمع حامیان علمی کنگره پیوست


نظرات کاربرانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh