انجمن علمی شیمی اتریش-ایران به جمع حامیان کنگره پیوست

تاریخ ثبت: 1396/06/11

نظر به همسویی ماموریت  انجمن علمی شیمی اتریش-ایران و اهداف کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی  در ترویچ و گسترش مرز های دانش حوزه شیمی این انجمن معتبر بین المللی به جمع حامیان این رویداد پیوست

 


نظرات کاربرانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh