حمایت علمی دانشگاه ایلام از کنگره

تاریخ ثبت: 1396/02/30

نظر به  رایزنی های دبیر محترم علمی و اعضای شورای سیاست گذاری کنگره دانشگاه ایلام با معرفی اعضای هیئت علمی آن دانشگاه جهت عضویت در کمیته علمی کنگره به جمع حامیان این رویداد پیوست


نظرات کاربرانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh