حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (پژوهشکده فناوری های شیمیایی) از کنگره

تاریخ ثبت: 1396/02/18

با توجه مکاتبات انجام شده با مجامع علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با معرفی استاید و  اعضای هیئت علمی پژوهشکده فناوری های شیمیایی جمع حامیان این رویداد علمی پیوست


نظرات کاربرانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh