دانشگاه جامع امام حسین(ع) به جمع حامیان علمی کنگره پیوست

تاریخ ثبت: 1396/02/18

نظربه مکاتبات انجام شده با مجامع علمی کشور دانشگاه جامع امام حسین (ع) با معرفی استاید و اعضای هیئت علمی آن دانشگاه جهت عضویت در کمیته علمی و داوری کنگره به جمع حامیان این رویداد علمی پیوست

 


نظرات کاربرانپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh